На головну Укр


SESNA -- Ukrainian Search Engine


Членство

Для укладення угоди на торгах ВТУБ необхідно, насамперед, бути її членом чи укласти договір (на брокерське обслуговування чи договір-доручення на одну операцію) із членом біржі. Винагорода посереднику-члену біржі визначається сторонами цього договору і залежить від складності доручення.

Член біржі, що одержує право участі в біржових торгах, повинен через купівлю брокерського місця оплатити членський внесок  в гривнях у розмірі суми, еквівалентної 1 000 доларів США, а безпосередні виробники сільгосппродукції - 200 грн.

Для одержання "біржового місця", тобто щоб мати статус члена біржі, необхідно надати наступні документи:

  • копію статуту ( подається при наявності оригіналу ),
  • копію свідоцтва про державну реєстрацію для юридичних осіб, свідоцтва фізичної  особи підприємця,
  • копію довідки ДПА про взяття на облік платника податків (свідоцтва платника єдиного податку),
  • копію бухгалтерського звіту на останню перед вступом звітну дату ,
  • заяву встановленої ВТУБ форми,
  • реєстраційну картку власника біржового місця,
  • реєстраційну картку брокерської контори,
  • список брокерів для акредитації на біржі,
  • документ, що підтверджує право використання біржового місця.